ห้องหับทำงานสอบเทียบวัสดุอุปกรณ์วัดทางอุตสาหกรรม (Calibration)

Calibration เป็นกระบวนการหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้สร้างความหนักแน่นว่าวัสดุอุปกรณ์วัดที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณลักษณะและกฏเกณฑ์แน่นอน พอดีแก่การนำไปใช้งานในวิธีการผลิต เพื่อที่จะนำไปสู่ผลสุดท้ายก็คือสินค้าที่ผลิตออกมาได้อย่างมีสมรรถนะได้มาตรฐานที่โรงงานกำหนด เพราะว่าการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คือการเปรียบเทียบค่าของวัสดุอุปกรณ์วัดของโรงงาน กับค่าเกณฑ์ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่สามารถสอบกลับได้สู่กฏเกณฑ์แห่งชาติ หรือกฏเกณฑ์ระหว่างบ้านเมืองได้ เพราะว่าในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องเสนอค่าความไม่แน่นอนของการนับ ด้วยทุกคราว ในสมัยนี้ ทุกกฏเกณฑ์สากล จะมีเงื่อนไขที่กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งปวง

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ TIC มีเกณฑ์เช่นนี้ ได้การพิสูจน์มาตรฐานสากล มีเครื่องไม้เครื่องมือเกณฑ์จากทวีปยุโรปและสหรัฐฯ อาจสอบกลับถึงกฏเกณฑ์นานาชาติ  เจ้าหน้าที่ที่ทำสอบเทียบมีความถนัด ความเชี่ยวชาญและความเป็นมาการฝึกหัดอย่างสมบูรณ์ เป็นไปตามข้อปฎิบัติตามเกณฑ์ รับประกันเวลาสอบเทียบ 7 – 10 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งรับรองการสอบเทียบ บริการรับ – ส่งอุปกรณ์วัดของท่านฟรี บริการแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อครบรอบการสอบเทียบ มีบริการทำสัญญาจ้างสอบเทียบรวมต่อเดือน ไม่ก็ ต่อปี โดยมีส่วนลดเยี่ยม มีบริการค้าขายอุปกรณ์วัดพร้อมด้วยควบคุมทางอุตสาหกรรมทุกชนิด เพราะในกรณีที่สั่งซื้อหาของซื้อของขายพร้อมกับบริการสอบเทียบ มีส่วนลดค่าสอบเทียบ 20 % รับพิจารณาหารือคำถามด้วยว่างานสอบเทียบ โดยทีมพนักงานที่มีประสบการณ์

เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือวัด อยู่เหนือเครือข่ายการให้บริการ ห้องปฏิบัติการยินดีส่งสอบเทียบไปยังห้องปฏิบัติการอื่น โดยจะรับผิดชอบในการรองรับ – ส่งอุปกรณ์ทั้งมวล

Comments are currently closed.