ธุรกิจที่ยุ่งยากในการแปลเอกสารทางการแพทย์

มีหลายร้อยชนิดของเอกสารทางการแพทย์และแต่ละคนมีความสำคัญยิ่งในภาคทางการแพทย์ ปัจจุบันการวิจัยทางการแพทย์ไม่เพียง แต่ดำเนินการในสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกา แต่ยังอยู่ในประเทศอื่น ๆ ในโลกเช่นญี่ปุ่นและเยอรมนี ซึ่งหมายความว่าต้องมีการแปลเป็นพัน ๆ เอกสารทางการแพทย์ที่เขียนด้วยภาษาต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ

ลองดูข้อผิดพลาดบางส่วนของการแปลเอกสารที่นักเขียนทางการแพทย์ต้องทราบ มุมมองที่หลากหลายของวัฒนธรรมในสถานการณ์เดียวกัน หนึ่งในความกังวลที่ใหญ่ที่สุดในการเขียนทางการแพทย์หรือการแพทย์เมื่อมีการติดต่อกับมุมมองทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มุมมองของบุคคลหนึ่งอาจแตกต่างจากที่อื่นอย่างเห็นได้ชัดและเป็นหน้าที่ของผู้แปลทางการแพทย์เพื่อทำความเข้าใจกับแนวคิดนี้และแปลตามความเหมาะสม งานของนักแปลทางการแพทย์เป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะเขาต้องทำงานในประเด็นต่างๆเช่นศาสนาเชื้อชาติและเชื้อชาติและจัดทำเอกสารที่มีความหมายไม่หลงทางในการแปล

ดังนั้นคนที่ต้องการเป็นนักแปลเอกสารทางคลินิกต้องไม่เพียงเข้าใจภาษาหลาย ๆ ภาษาเท่านั้น แต่ยังสามารถรู้วิธีการพูดโดยชัดแจ้งได้เช่นเดียวกันโดยไม่สูญเสียแนวคิดเดิม ประเด็นของลิขสิทธิ์ข้อมูลการวิจัยทางการแพทย์ส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามมีวิธีการสำรวจข้อมูลดังกล่าว วิธีหนึ่งคือการสรุปแนวคิดโดยการทิ้งข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตามสำหรับการวิจัยเพื่อให้ความรู้สึกแต่ละชิ้นส่วนของข้อมูลมีความสำคัญ มีเว็บไซต์จำนวนมากที่เสนอเนื้อหาทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตและอนุญาตให้นักแปลทางการแพทย์สร้างสำเนาของเอกสารนี้ในภาษาอื่นตราบใดที่เขาอ้างถึงผู้ถือใบอนุญาตในเอกสารที่แปลแล้ว

ความแตกต่างในมาตรฐานอุตสาหกรรม มีสองอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานทั่วโลกและต้องใช้บริการแปลภาษา ภาคการเงินและภาคทางการแพทย์ บริษัท ด้านการแพทย์การดูแลสุขภาพและเภสัชกรรมจำเป็นต้องมีการแปลเอกสารในหลายภาษา ห้องปฏิบัติการวิจัยอาจต้องการเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาคดียาเสพติดที่เขียนขึ้นในประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของยาเสพติดและประสิทธิภาพในการแปล ในกรณีนี้นักเขียนทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเภสัชวิทยาและยาจะต้องแปลเอกสารรูปแบบไฟล์ และแนะนำกรอบเวลาตามความยากลำบากของเอกสารทางการแพทย์

เวลาและการจัดการองค์กร: การจัดการเวลาและองค์กรมีความสำคัญมากเมื่อแปลเอกสารทางการแพทย์ ผลการวิจัยทางการแพทย์จำนวนมากขึ้นอยู่กับเอกสารที่ต้องพร้อมในกำหนดเวลาที่เข้มงวดดังนั้น  จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามวันสำคัญและระมัดระวังงบประมาณขององค์กร นักแปลเอกสารผลการวิจัยทางคลินิกต้องมีความสามารถในการทำงานปริมาณมากในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันและสร้างตารางเวลาที่จะอนุญาตให้ส่งเอกสารทางการแพทย์ได้ทันเวลา นักแปลต้องจัดเตรียมเครื่องมือแปลภาษาล่าสุดไว้เสมอเพื่อให้เขาสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำในเอกสารทางการแพทย์และทำให้งานของเขาเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Comments are currently closed.