Tag Archive for 'โต๊ะทำงาน'

การติดตั้งตำแหน่งของโต๊ะทำงาน

ตำแหน่งของโต๊ะทำงานที่ดีควรจะหันหลังนั่งพิงผนังสำหรับเสริมความหนักแน่นในภาระหน้าที่การงาน เปรียบเหมือนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยมอบความอนุเคราะห์อยู่เสมอ อาจหาภาพถ่ายเทือกเขาหรือว่าประกาศนียบัตรทางการศึกษาเล่าเรียนมาเสริมแต่งวางบนฝาผนังบริเวณข้างหลัง เพื่อให้เสริมความแน่วแน่แข็งแกร่งและความเป็นผู้นำ ไม่ควรตั้งโต๊ะทำงานหันข้างหลังหรือหันด้านข้างให้กับประตู เพราะว่าเวลาคนเดินผ่านไปมาจะสามารถมองเห็นได้ว่ากำลังทำอย่างไรอยู่ ไม่มีสมาธิในการงาน ถูกให้ร้ายว่าร้าย โดนแทงข้างหลังและความลับรั่วไหล ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ผนังมาแทรกระหว่างโต๊ะทำงานกับทางเข้าออก เพื่อจะให้คนที่เดินเข้ามาไม่สามารถมองเห็นเราในทันทีทันใด นอกจากนี้ขอบเขตข้างหลังของโต๊ะทำงานไม่ควรเป็นทางผ่านหรือเป็นกระจกเงาโปร่งใส เพราะว่าทำให้วอกแวกในการงาน ขาดคนคุ้มกันอุดหนุนคุ้มครองอย่างบริสุทธิ์ใจ หน้าที่การงานไม่แน่น และเผื่อว่าฝาผนังมีรอยตระปุ่มตระป่ำควรเอาตู้เอกสาร ม่าน มู่ลี่ หรือ รูปขอบฟ้ามาบังไว้ โต๊ะทำงานของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าควรจะอยู่ทางด้านท้ายสุดเพราะจะสามารถแลดูการทำงานของลูกน้องได้ สำหรับข้างหน้าของโต๊ะทำงานควรจะหันไปในทิศที่เป็นมงคล แต่ว่าบางครั้งบางคราวแม้ที่ตั้งไม่เป็นใจก็ควรจะนั่งหันหน้าเข้าหาประตูจะดีที่สุดเพื่อที่จะให้สามารถสังเกตเห็นคนที่กำลังจะเคลื่อนที่เข้ามาภายในห้องได้อย่างชัดเจน หรือว่าอาจหันหน้าไปในแนวที่โปร่งโล่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพหรือบรรยากาศข้างนอกก็จะทำให้เกิดความนึกคิดรังสรรค์ ช่วยบรรเทาความอ่อนเพลียล้าในระหว่างการทำงาน ควรจะหลีกเลี่ยงการวางโต๊ะทำงานที่หันหน้าเข้าฝาผนังเพราะว่าจะทำให้ความคิดสะดุด ขาดความคิดค้น ขาดความคิดเห็น และขาดโอกาสที่ดี โต๊ะทำงานไม่ควรอยู่ด้านหน้าห้องสุขาตรงกับประตูห้องน้ำหรือไม่อยู่ติดชิดกับเสาก็เพราะว่าจะทำให้มีแต่เรื่องกลุ้มใจ โดนกดดันและเป็นไข้อยู่เป็นประจำ จำต้องหาฉากหรือม่านมาแยกไว้ อีกทั้งบริเวณขวามือไม่ควรเป็นทางเดินเพราะจะทำให้คนที่นั่งทำงานอยู่รู้สึกไม่มีความสุข อยากเคลื่อนไหว อยากเปลี่ยนงานหรือมีงานล้นมือมากจนเกินไป